КМУнун Чыгыш таануу жана эл аралык билиим берүү факультети, 1- курстун студенттерине зачёттук китепчелерин тапшыруу учуру.


Фото сюжет

НОВОСТИ