Университеттин ректору Т. А. Абдырахмановдун  «Манас» эпосунун жана Чыңгыз Айтматовдун мурасы — улуттук баалуулуктардын негизи» эл аралык илимий-практикалык конференциясынын өтүшү боюнча "Регион" телеканалына интервью берди.


Фото сюжет

НОВОСТИ