2-июнда педагогика факультетинде табигый – математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы кафедрасынын демилгеси менен  кафедранын ага окутуучусу Мурзаев Тагай Турсункуловичтин  70 жылдык юбилейине арналган иш-чара болуп өттү.

         Иш чарага факультеттин жалпы жамааты жана педагогика илиминин доктору, профессор Ш.А.Алиев, физика-математика илиминин доктору, профессор Алымбаев А.А. жана Бириккен профсоюздар уюмунун төрагасы Назар Догтурбек уулу катышып, агайдын басып өткөн жолуна, педагогикалыкишмердүүлүгүнө токтолушту. 

         Тагай Турсункулович өз адистигин мыкты өздөштүргөн, табиятынан тарбиячы десек жанылышпайбыз. Өтүлгөн сабактарында математика илиминин кереметин студенттердин көңүл чордонуна жеткире берип, турмуштагы ордун образдуу бере билет.

         Айрыкча азыркы рыноктун шартында, адамдардын жаратылышы менен таанып – билүү түшүнүктөрүнүн баскычынын диспропорциясы чоноюп, адамдардын психикасы сезилерлик айырмаланып барат. Тагай агай ушул кыйынчылыкты студенттер менен жандуу талкуулап, баалуулуктардын алмашуусунда чыныгы туура көз карашка ээ кылуу аракетин жасай билет.

Бир сөз менен айтсак Тагай агай методист, тажрыйбалуу психолог.

Куттуктоонун ээси: Табигый – математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы кафедрасы


Фото сюжет

НОВОСТИ