2022-жылдын 22-июнь күнү И. Арабаев атындагы КМУнун Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасында бүтүрүүчү студенттердин дипломдук иштерди коргоо иши болуп өттү.

Аталган факультетти аяктап жаткан төрт бүтүрүүчү  КМУнун ректору, профессор  Төлөбек Абдырахмановдун сунушу менен №3 окуу корпусунун ички бетине С. А. Чуйковдун “Советтик Кыргызстандын кызы” деген эмгегин КР эл сүрөтчүсү, профессор Ю. Шыгаевдин, КР эл сүрөтчүсү, профессор. Б. Сыдыков, доцент  Д. Ибраевдердин жетекчилиги менен монументалдык түрдө көчүрмөсүн жайгаштырып, дипломдук ишин беш деген баага жактады.  

Ушул эле группанын студенти Мухамбет уулу Бек ага окутуучу, белгилүү зергер Мамбетахунов Рысбектин жетекчилигинде “Кыргыз баатырынын жоокердик кийими” деген темада дирпломдук ишин алып чыкты. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен бардык коргоочулар жогорку бааларга татыктуу болушту.


Фото сюжет

НОВОСТИ