И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин Биология жана химия факультетинин 4-курсунун студенттери «Кыргызстандын флорасы» боюнча өндүрүштүк практикасын 14-18-сентябрь күндөрү Нарын областынын Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунда жана  Салкын-Төр жаратылыш паркында өтүштү.

Өндүрүштүк практикада студенттер Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун иш пландары, жетишкендиктери, иш кагаздары менен таанышып, коруктун Каратал, Жапырык, Соң-Көл участокторуна барып, жеринде жүргүзүлүүчү иштерди көрүп, материал топтошту. 

Ошондой эле Салкын-Төр жаратылыш паркынын башкы токойчусу Нурлан Курманкожоев студенттерге көчөтканада өстүрүлгөн жергиликтүү жана интродуцияланган дарак породаларын тааныштырды. 

Практиканын жүрүшүнө Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун директору Бакыт Чороев жана коруктун жалпы жамааты студенттерге чоң көмөк көрсөтүштү.

 

 

 

 


И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин Биология жана химия факультетинин 4-курсунун студенттери «Кыргызстандын флорасы» боюнча өндүрүштүк практикасын 14-18-сентябрь күндөрү Нарын областынын Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунда жана  Салкын-Төр жаратылыш паркында өтүп келишти. 
Өндүрүштүк практикада студенттер Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун иш пландары, жетишкендиктери, иш кагаздары менен таанышып, коруктун Каратал, Жапырык, Соң-Көл участокторуна барып, жеринде жүргүзүлүүчү иштерди көрүп, материал топтошту.  
Ошондой эле Салкын-Төр жаратылыш паркынын башкы токойчусу Нурлан Курманкожоев студенттерге көчөтканада өстүрүлгөн жергиликтүү жана интродуцияланган дарак породаларын тааныштырды.  
Практиканын жүрүшүнө Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун директору Бакыт Чороев жана коруктун жалпы жамааты студенттерге чоң көмөк көрсөтүштү.И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин Биология жана химия факультетинин 4-курсунун студенттери «Кыргызстандын флорасы» боюнча өндүрүштүк практикасын 14-18-сентябрь күндөрү Нарын областынын Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунда жана  Салкын-Төр жаратылыш паркында өтүп келишти. 
Өндүрүштүк практикада студенттер Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун иш пландары, жетишкендиктери, иш кагаздары менен таанышып, коруктун Каратал, Жапырык, Соң-Көл участокторуна барып, жеринде жүргүзүлүүчү иштерди көрүп, материал топтошту.  
Ошондой эле Салкын-Төр жаратылыш паркынын башкы токойчусу Нурлан Курманкожоев студенттерге көчөтканада өстүрүлгөн жергиликтүү жана интродуцияланган дарак породаларын тааныштырды.  
Практиканын жүрүшүнө Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун директору Бакыт Чороев жана коруктун жалпы жамааты студенттерге чоң көмөк көрсөтүштү.


Фото сюжет

НОВОСТИ