И. Арабаев атындагы КМУнун география, экология жана туризм факультетинин география жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында Австрия мамлекетинде жайгашкан жаратылыш ресурстары жана  колдонмо илимдер  университетинин профессору Андреас Спонбергердин “ Органикалык  бактарда биотурдуулукту сактоо” боюнча конок лекциясы уюштурулду.

Лекцияга кафедранын профессор окутуучулары жана студенттери катышышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ