23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнүнө карата И.Арабаев атындагы КМУнун Теология
колледжинин студенттердин арасында "Кыргыз тилим- көөнөрбөс, өчпөс тилим" аталышта кароо сынак эң жогорку деңгээлде өткөрүлдү.
Сынактын негизги максаты- жаш муунарды кыргыз тилин сүйүүгө, даңазалоого, кыргыз тилинде сүйлөөгө жана патриоттуулукка тарбиялоо.


Фото сюжет

НОВОСТИ