29-сентябрь күнү И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Гүлнара Дауталиевна Курумбаева жана Л.Ю. Марченко,  И.А. Фукалов, В. Коротенко менен бирдикте автордук тобу даярдап басып чыгарган “История мировых цивилизаций в контексте Устойчивого развития“  аталышында окуу-методикалык комплексинин бет ачары болуп өттү.

Аталган иш-чарага университетибиздин окуу иштери боюнча проректору Ж.Т. Бексултанов жана башка окутуучулары катышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ