М.Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасында Биология багытынын «Ботаника» профилинин  4-курсунун студенттери 19-22-сентябрь күндөрү "Кыргызстандын флорасы" боюнча адистик практиканы Э.Гареев атындагы Ботаникалык бактын эксперименталдык ботаника лабораториясынын участогунда өтүп, ал жерден дары өсүмдүктөрдүн коллекциясы, өстүрүү ыкмалары, өзгөчөлүктөрү менен таанышышты.

22-сентябрда “Чешские цветы” ЖЧК күнөсканасына практикага барып, аталган фирманын иштери менен таанышып, петунияларды күнөсканада өстүрүү технологиялары, шарттары тууралуу маалымат алып, петунияларды кастрация (аталыктарын алып салуу) кылууну, жасалма чаңдаштырууну жеринен үйрөнүштү. 


Фото сюжет

НОВОСТИ