Урматтуу кесиптештер! Ардактуу агартуучулар!
Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар кут болсун!
Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак баёо көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан.
Окуу жайыбыз ысымын алып жүргөн агартуучу Ишенаалы Арабаев мугалимдик кесиптин чыйыр жолун салып кеткен алгачкы жол башчы. Сиздер дал ошол жолду татыктуу улантып келе жатасыздар деп айта алам.
Таалим-тарбиянын мыкты үлгүсүн көрсөтүп, жаш муунду билим чокусуна эле жетелебестен инсандык сапаттарын калыптандырып, чыныгы мекенчил уул-кыздарды өстүрүп чыгарасыздар.
Заманбап билим берүү – бул жөн гана билим топтоо эмес, бул жаштардын аналитикалык жөндөмдүүлүгүн жана сынчыл ой жүгүртүүсүн өркүндөтүү, өзүнө жоопкерчилик алууга даярдоо экендигине ынандым. Мындай жөндөмдүүлүктүн баарын биздин балдарыбызга мугалимдер үйрөтөт.
Соңку жылдары өлкө башчысы тарабынан мугалимдерге өзгөчө көңүл бурулуп, айлык-акылары болуп көрбөгөндөй жогорулады. Бирок муну менен эле мугалимдин статусу көтөрүлүп калды дегенден алыспыз. Мугалимдердин коомдогу кадыр-баркын өстүрүп, социалдык абалын чыңдоо зарыл. Аны менен катар эле ар бир ата-эне балага үйдөн мугалимге урмат-сый көрсөтүүнү үйрөтүүсү керек.
Кымбаттуу мугалимдер!
Ары сыймыктуу, ары түйшүктуү кесиптин ысыгына да, суугуна да бирдей чыдап, сүйүп иштеп келген сиздерге таазим!

НОВОСТИ