29-сентябрда И.Арабаев атындагы КМУнун Биология жана химия факультетинин 4-курсунун “Биология” адистигинин студенттери “Ысык-Көл биосфералык аймагында” жүргүзүлүүчү иш-чаралар менен таанышып, “Айкур Уэй” коомдук бирикмесинин “Жаштардын жергиликтүү жаратылыш компоненттерин туруктуу өнүгүүгө карай демилгелерин жогорулатуу” аттуу темадагы семинар-тренингине катышып келишти.

30-сентябрда Ысык-Көл аймагынын флорасы, Түп токой чарбасынын көчөтканасы жана Ак-Суу дендрологиялык паркынын флорасы менен таанышышты.

 

Биология жана химия факультетинин “Биология” адистигинин 
студенттери адистик практикасын  Ысык-Көлдө өткөрүштү
29-сентябрда биология жана химия факультетинин 4-курсунун 
“Биология” адистигинин студенттери “Ысык-Көл биосфералык аймагында” 
жүргүзүлүүчү иш-чаралар менен таанышып, “Айкур Уэй” коомдук 
бирикмесинин “Жаштардын жергиликтүү жаратылыш компоненттерин 
туруктуу өнүгүүгө карай демилгелерин жогорулатуу” аттуу темадагы 
семинар-тренингине катышып келишти. 
30-сентябрда Ысык-Көл аймагынын флорасы, Түп токой чарбасынын 
көчөтканасы жана Ак-Суу дендрологиялык паркынын флорасы менен 
таанышышты.Биология жана химия факультетинин “Биология” адистигинин 
студенттери адистик практикасын  Ысык-Көлдө өткөрүштү
29-сентябрда биология жана химия факультетинин 4-курсунун 
“Биология” адистигинин студенттери “Ысык-Көл биосфералык аймагында” 
жүргүзүлүүчү иш-чаралар менен таанышып, “Айкур Уэй” коомдук 
бирикмесинин “Жаштардын жергиликтүү жаратылыш компоненттерин 
туруктуу өнүгүүгө карай демилгелерин жогорулатуу” аттуу темадагы 
семинар-тренингине катышып келишти. 
30-сентябрда Ысык-Көл аймагынын флорасы, Түп токой чарбасынын 
көчөтканасы жана Ак-Суу дендрологиялык паркынын флорасы менен 
таанышышты.Биология жана химия факультетинин “Биология” адистигинин 
студенттери адистик практикасын  Ысык-Көлдө өткөрүштү
29-сентябрда биология жана химия факультетинин 4-курсунун 
“Биология” адистигинин студенттери “Ысык-Көл биосфералык аймагында” 
жүргүзүлүүчү иш-чаралар менен таанышып, “Айкур Уэй” коомдук 
бирикмесинин “Жаштардын жергиликтүү жаратылыш компоненттерин 
туруктуу өнүгүүгө карай демилгелерин жогорулатуу” аттуу темадагы 
семинар-тренингине катышып келишти. 
30-сентябрда Ысык-Көл аймагынын флорасы, Түп токой чарбасынын 
көчөтканасы жана Ак-Суу дендрологиялык паркынын флорасы менен 
таанышышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ