КАДЫРОВА ШАРИЙПА КАДЫРОВНА.

2022-жылдын 4-декабрында филология илимдеринин доктору, И.Арабаев атындагы КМУнун профессору Кадырова Шарийпа Кадыровна мезгилсиз дүйнө салгандыгын өкүнүү менен билдиребиз.
Шарийпа Кадырова
1960-ж. азыркы И.Арабаев атындагы, мурдагы В.В.Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтунун чет тилдер факультетине кирип, 1965-ж. англис тил бөлүмүн артыкчылык диплому менен аяктаган.
1965-1966-жж. Чолпон-Ата шаарындагы С.М.Киров атындагы орто орус мектебинде англис тил мугалими болуп эмгектенген.
1966-1989-жж. Кыз-келиндер педагогикалык институтунун чет тилдер факультетинин англис тил кафедрасында окутуучу, ага окутуучу, доценттик милдетин аткаруучу болгон.
1990-2015-жж. ошол эле кафедрада профессордун милдетин аткаруучу, профессор, кафедра башчысы болгон
1982-1994-жж. КР УИАнын алдындагы Тил жана адабият фонетика бөлүмүнүн аспиранты болгон
1988-ж. КР УИАнын фонетика, фонология бөлүмүндө Кыргыз улуттук университети менен биргелешкен илимий советинде «Азыркы кыргыз тилдериндеги санаттарды эксперименталдык изилдөө» темасында, илимий жетекчи, филология илимдеринин доктору, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Т.К.Ахматов жана Ж.К.Сыдыковдун жетекчилигинде кандидаттык диссертация коргогон
1988-ж. кандидаттык наам берүүчү диплому Москва шаарынан бекиген, доцент наамы 1990-жылы Москва шаарынан ыйгарылган.
1990-2015-жж. Англис тилин окутуунун технологиясы, теориясы жана практикасы кафедрасын жетектеген
2012-ж. профессор наамы бекиген (КР ЖАК).
2001 -ж. Англис, кыргыз тилдеринин фонетика, фонология, фонолингвистика системаларын эксперименталдык салыштырып изилдөө темасынын үстүндө иштеген (Илимий жетекчи филология илимдеринин доктору, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү
Ж.К.Сыдыков).
2008-2009-окуу жылында доктордук изилдөөсү толук бүтүп, талкууга коюлган жана жактоого сунушталган (тилекке каршы илимий консультант, профессор Ж.К.Сыдыков мезгилсиз 2009-ж. дүйнөдөн кайтыш болгон).
Ошол мезгилдерде ден-соолугу жана башка тиричилик маселелердин чыгуусуна байланыштуу ишти 2017-2018-жж. кайрадан карап чыгып англис тил кафедрасынан, биргелешкен (англис, кыргыз тилдери бөлүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда дагы катуу талкууланып. коргоого сунушталган);
2018-ж. сентябрь айында Кыргыз улуттук университети, КР УИА, Кыргыз-Орус Славян университети биргелешкен илимий советте адегенде предзащита болуп өтүп, анан корголгон. Бул иш абдан көп талкуудан өткөн.
Азыркы И.Арабаев мурдагы В.В.Маяковский атындагы педагогикалык институту жана 1 жыл Чолпон-Ата шаарындагы орто мектепти кошкондо бир жерде 55 жыл кыргыз уул-кыздарына англис тилин үйрөтүү менен алек болгон. Аны менен бирге тектеш эмес англис жана кыргыз тилдеринин тыбыштар ж.б. фонетика-фонологиялык кубулуштарын изилдеген. Илимий изилдөөлөр Ленинграддагы Л.В.Щерба атындагы эксперимент лабораториясынан 2 ай эксперимент өткөрүлгөн. Улуу Британия мамлекетиндеги Лондон, Кэмбридж университетгеринде 2 ай, Лондондун жанында жайгашкан Сарри шаарында (илимий борбор) жайгашкан эксперимент лабораториясында илимий иштеринин эксперименталдык бөлүмдөрүн өткөргөн. Ошолордун жыйынтыгы жогоруда аталган иштер жана ар кандай басылып чыккан макалалар, окуу китептер жана монографиялар бар.
55 жылдык эмгеги төмөндөгүдөй баалоого арзыган:
1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамоталары,
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн отличниги (1984-ж.),
З. Кыргыз Республикасынын Президентинин Ардак грамотасы (2006-ж.),
4. Эмгектин ардагери медалы (1995-ж.),
5. Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер (2006-ж.),
6. И.Apaбаев атындагы КМУнун Ардактуу профессору (2008-ж.),
7. КР ЖАКтын чечими менен профессор наамы (2011ж.).

И.Арабаев атындагы КМУнун эмгек жамааты Шарийпа Кадыровнанын дүйнө салгандыгына байланыштуу үй-бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Шарийпа Кадыровнанын жаркын элеси кесиптештеринин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат.

НОВОСТИ