И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Мамлекеттик тил бөлүмү тарабынан Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына карата алгачкы агартуучунун өмүрү жана ишмердүүлүгү тууралуу 1-2-курстун студенттеринин арасында экспресс-сурамжылоо жүргүзүлүп жатат. Сурамжылоо онлайн форматта өткөрүлүп, студенттер И. Арабаевдин агартуучулук, коомдук жана саясий ишмердүүлүгү тууралуу өз ойлорун жазышып, ошону менен бирге кошумча маалыматтарга ээ болууда.

НОВОСТИ