Каниметов Эмил Жангорозович

Илимий иштер боюнча проректор

  • Дареги: Бишкек ш, Раззаков көч, 51. Корпус №2
    Байланыш телефону: +996(312) 66-08-75,
    e-mail: kanimetov@mail.ru
  • Web
    www.arabaev.kg

Илимий даражасы:

Философия илимдеринин кандидаты

Билими:

1994-1999-ж.ж.Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университети.

Философия, экономика жана саясат таануу факультети (артыкчылык диплому).

Иш тажрыйбасы:

1988-1989-ж.ж. – ЭВМ заводунда монтажник.

1989-1994-ж.ж. – Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университети. Философия,экономика жана саясат таануу факультетинде студент.

1994-1997-ж.ж. – Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университети. Философия, экономика жана саясат таануу факультетинде аспирант.

1997-2000-ж.ж. – Кыргыз Улуттук Илимдер академиясынын философия жана укук бѳлүмүндѳ илимий кызматкер, улук илимий кызматкер.

2000-2005-ж.ж. – КР Жогорку Кеңешинин Аппаратында эксперт.

2005-2007-ж.ж. – КР Ѳкмѳтүнүн мамлекеттик мүлктѳрдү башкаруу мамлекеттик комитетинде бѳлүм башчы.

2007-2009-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун илимий бѳлүмүнүн башчысы.

2009-2010-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун илимий-изилдѳѳ иштер бѳлүмүнүн башчысы.

2010-ж. – бүгүнкү күнгѳ чейин – Илимий иштер боюнча проректору.О.э.

2000-ж.  бүгүнкү күнгѳ чейин – И. Арабаев атындагы КМУнун окутуучусу.

2000-2007-ж.ж. – Ж. Баласагын атындагы КМУнун окутуучусу.

2002-2004-ж.ж. – АУЦА окутуучу.

2003-2006-ж.ж. – Кыргыз-Түрк Манас университетинде окутуучу, доцент.

2009-2010-ж.ж. – Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында окутуучу, доцент.

Илимий-изилдөө иштери:

1999-ж. – Философия илимдеринин кандидаты. Кандидатык диссертациянын темасы: «Прагматические  тенденции развития постсоветского общества». 

Адистиги: социалдык философия жана политология.

2000-ж. – доцент.

Эмгектери:

50 ашык макалалардын жана монографиялардын ээси.