Алгачкы агартуучу-илимпоз Ишеналы Арабаевдин 140 жылдык мааракесине арналган “Билим берүүдөгү интеграция маселелери жана мамилелер: Ишеналы Арабаевдин агартуучулук жана коомдук-саясий ишмердигинин улантылышы, заманбаптуулугу” аталышындагы эл аралык илимий-практикалык конференцияга

2022/12/21

калды

Обновленная библиотека

HTML5 HTML5

МААНИЛҮҮ МАТЕРИАЛДАР

КУЛАКТАНДЫРУУЛАР

КМУнун ТҮЗҮМДӨРҮНДӨГҮ ЖАҢЫЛЫКТАР

ТЕЛЕСТУДИЯ “SAN”

Арабаев пресс

СТУДЕНТТЕРДИН КООМДУК-МАДАНИЙ ГЕЗИТИ